Vertegenwoordiging van ouders.

De ouders van de oudercommissie wonen in verschillende delen van Nederland en/of komen uit of wonen in het Buitenland. De oudercommissie is een onafhankelijk adviesorgaan ingesteld door de staatssecretaris Financiën, Toeslagen en Douane. Het ouderpanel heeft contact met de VNG, andere ouderinitiatieven, maar ook met andere ministeries. Alle gevraagde en ongevraagde adviezen van het ouderpanel zijn openbaar. Iedereen kan de verslagen en adviezen “Hier” lezen of via het tabblad documenten.

 Advies naar de Belastingdienst

Van alle vergaderingen worden geanonimiseerd verslagen gemaakt door de coördinator, waarbij adviezen vanuit de oudercommissie worden uitgezet bij de Herstelorganisatie. De adviezen met de reacties worden teruggekoppeld naar de oudercommissie, waarbij tijdens de vergadering de reacties op de gegeven adviezen worden besproken. De verslagen en adviezen zijn openbaar. De contactpersoon UHT brengt de ouders op de hoogte van de effecten van de uitgebrachte adviezen. In geval van acute zaken stuurt het ouderpanel ook brandbrieven,. Klik hier om direct naar verslagen en adviezen te gaan.

  Lid worden van de oudercommissie

Helaas is het niet mogelijk op dit moment om u aan te melden.