Vertegenwoordiging van ouders.

De ouders van het ouderpanel wonen in verschillende delen van Nederland en in het Buitenland. Het ouderpanel is een onafhankelijk adviesorgaan ingesteld door de staatssecretaris Financiën, Toeslagen en Douane. Het ouderpanel heeft contact met de VNG, het lotgenotencontact BOINK, maar ook  andere ministeries. Alle gevraagde en ongevraagde adviezen van het ouderpanel zijn openbaar. Iedereen kan de verslagen en adviezen “Hier” lezen of via het tabblad documenten.

 Advies naar de Belastingdienst

Van alle vergaderingen worden geanonimiseerd verslagen gemaakt door de coördinator, waarbij adviezen vanuit het ouderpanel worden uitgezet bij de Herstelorganisatie. De adviezen met de reacties worden teruggekoppeld naar het ouderpanel, waarbij tijdens de vergadering de reacties op de gegeven adviezen worden besproken. De verslagen en adviezen zijn openbaar. De contactpersoon UHT brengt de ouders op de hoogte van de effecten van de uitgebrachte adviezen. In geval van acute zaken stuurt het ouderpanel ook brandbrieven,. Klik hier om direct naar verslagen en adviezen te gaan.

  Lid worden van het ouderpanel

Helaas is het niet mogelijk op dit moment om u aan te melden.