Tijdlijn

2021
augustus 3

Advies over Commissie Werkelijke Schade

mei 4

Ronde tafel gesprekken

Ouderpanel aanwezig bij ronde tafel gesprekken met politici
april 6

Catshuis

Aanwezig op Catshuis sessie en advies over emotioneel herstel afgegeven
februari 2

Werkgroepen ouderpanel

Het ouderpanel stelt werkgroepen Kindpanel, Ex-partners en Schuldenaanpak in ter verbetering van het functioneren en geven van adviezen UHT e.a.
januari 6

Advies over brief/verklaring ‘Geen fraudeur’

2020
december 2

Advies over rol ervaringsdeskundige

oktober 7

Ouderpanel dringt aan op noodfonds

september 9

Ongevraagd advies over rol en functioneren PZB’er

Eerste voorstel voor initiëren lotgenotencontact
juli 1

Advies over route en maatwerk per gezin

juni 3

Eerste kennismaking met Staatssecretaris Mw. A. van Huffelen

Ongevraagd advies over studiefonds kinderen en Kindregeling