Tijdlijn

2020
oktober 7

Ouderpanel dringt aan op noodfonds

september 9

Ongevraagd advies over rol en functioneren PZB’er

Eerste voorstel voor initiëren lotgenotencontact
juli 1

Advies over route en maatwerk per gezin

juni 3

Eerste kennismaking met Staatssecretaris Mw. A. van Huffelen

Ongevraagd advies over studiefonds kinderen en Kindregeling
mei 5

Ouderpanel opgericht

Het ouderpanel wordt opgericht en heeft zijn eerste bijeenkomst