Tijdlijn

2022
februari 2

Start Lotgenoten contact

Ongevraagd advies over de dossiers van de Commissie Werkelijke Schade en kennismaking nieuwe Staatssecretaris Mw. A. de Vries
januari 12

Brandbrief vertraging besluitvorming Tweede Kamer

2021
november 3

Advies en meedenken over de Herijking

september 1

Advies over Nazorgteam

augustus 3

Advies over Commissie Werkelijke Schade

mei 4

Ronde tafel gesprekken

Ouderpanel aanwezig bij ronde tafel gesprekken met politici
april 6

Catshuis

Aanwezig op Catshuis sessie en advies over emotioneel herstel afgegeven
februari 2

Werkgroepen ouderpanel

Het ouderpanel stelt werkgroepen Kindpanel, Ex-partners en Schuldenaanpak in ter verbetering van het functioneren en geven van adviezen UHT e.a.
januari 6

Advies over brief/verklaring ‘Geen fraudeur’

2020
december 2

Advies over rol ervaringsdeskundige